Poznaj atom

Delegacja austriacka z wizytą w Polsce

Czwartek 11 lipca 2013

Szesnastoosobowa delegacja Austrii uczestniczyła w dwudniowym spotkaniu z głównymi aktorami Polskiego Programu Energetyki Jądrowej: Państwową Agencji Atomistyki, Ministerstwem Gospodarki i Polską Grupą Energetyczną.

Było to piąte spotkanie w ramach realizacji umowy dwustronnej o wymianie informacji i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. Polskie instytucje podczas spotkania z delegacją Austrii przekazały aktualne informacje nt. przygotowań do wdrożenia PPEJ. Natomiast strona austriacka przekazała informacje o aktualnych działaniach prawodawczych w Austrii w zakresie ochrony radiologicznej i odpadów promieniotwórczych, oraz informacje o działalności reaktora badawczego TRIGA Mark II.

Od ogłoszenia przez rząd polski w 2009 r. planów uruchomienia programu jądrowego kontakty dwustronne z Austrią uległy zacieśnieniu ze względu na poważne zainteresowanie strony austriackiej polskim programem jądrowym. Bezpośrednie spotkania mają na celu zarówno wymianę doświadczeń, jak i otwarte informowanie administracji i społeczeństwa Austrii o postępach w realizacji programu energetyki jądrowej, w szczególności o działaniach zmierzających do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa przyszłych obiektów jądrowych w Polsce.

Źródło: paa.gov.pl
Facebook