Poznaj atom

Debata Oksfordzka, po raz piąty na PW

Piątek 06 marca 2015

W czwartek 05.03.2015 na Wydziale MiNI Politechniki Warszawskiej odbyła się V edycja Debaty Oksfordzkiej.
Uczestnicy starali się udowodnić lub obalić tezę: „Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej.”

Organizatorami debaty, która odbyła sie na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, były: Koło Naukowe Energetyków oraz Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej PW. Studenci po raz drugi skupili się na temacie dotyczącym energetyki jądrowej. Uczestnicy Debaty starali się udowodnić lub obalić następującą tezę: „Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej”.

Do udziału w wydarzeniu jako członkowie Jury zaproszeni zostali goście z firm oraz instytucji z branży energetycznej, w tym: przedstawiciel Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki - Pani Klaudia Imach oraz przedstawiciel firmy PGE EJ 1 Pan Piotr Czerski. Ponadto w składzie komisji zasiedli również przedstawiciele kadry naukowej Wydziału MEiL: prof. Dorota Chwieduk, prof. Konrad Świrski, prof. Roman Domański, prof. Krzysztof Badyda oraz dr Wojciech Bujalski i dr Hanna Jędrzejuk.

Debata, prowadzona przez Panią Marszałek Aleksandrę Mikołajczak, tradycyjnie rozpoczęła się od wylosowania przez drużyny stron, po których będą się opowiadać. Prelegenci przed Debatą musieli przygotować swoje argumenty zarówno by bronić tezy oraz kontr-tezy, gdyż po wylosowaniu na przygotowanie mieli zaledwie kilka minut. W czasie ich przygotowania, członkowie Komitetu Organizacyjnego, Małgorzata Oleszczuk i Mateusz Żurek wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu internetowego, zaś Pani Marszałek przedstawiła zasady prowadzenia Debaty oraz oceny prelegentów.

Drużyny występowały w następujących składach:
  • Zwolennicy tezy: Zuzanna Brzóska, Adam Cegielski-lider drużyny, Paweł Kowalski oraz Bernard Swoczyna
  • Zwolennicy kontr-tezy: Jadwiga Pisarska, Tomasz Szczurowski - lider drużyny, Kacper Ziarkowski oraz Michał Murawski.
Zgodnie z zasadami Debaty pierwszym mówcą był przedstawiciel drużyny broniącej tezę. Następnie prelegenci z obu drużyn występowali na zmianę przedstawiając swoje stanowiska, odpierając argumenty przeciwników i odpowiadając na pytania publiczności. Główną linią obrony, jaką przyjęła drużyna zwolenników tezy, było przedstawienie katastrof, które wydarzyły się w elektrowniach jądrowych, informacje o skutkach wynikających z awarii w owych elektrowniach i przedstawienie statystyk mówiących o tym, że społeczeństwo boi się energii z atomu. Drużyna przeciwników skupiła się natomiast na podważeniu stwierdzenia zawartego w tezie „najwyższy priorytet” twierdząc, iż jest to zbyt poważne określenie i przytaczając argumenty przedstawiające równie ważne wyzwania i priorytety.

Po zakończeniu dyskusji, komisja skrutacyjna złożona z członków Komitetu Organizacyjnego zajęła się przeliczaniem oddanych przez Jury i publiczność głosów. W tym samym czasie głos zabrali członkowie Jury odnosząc się bezpośrednio do tematyki Debaty, a także do inicjatywy organizacji podobnych wydarzeń na uczelni.

Poziom Debaty był bardzo wyrównany, a decyzją Jury oraz publiczności zwyciężyła drużyna zwolenników kontr-tezy. Jednocześnie najlepszym mówcą wybrana została przedstawicielka drużyny podważającej słuszność postawionej tezy, Jadwiga Pisarska. Po ogłoszeniu wyników Prezes Koła Naukowego Energetyków - Krzysztof Marcinkiewicz wraz z przewodniczącą Jury prof. Dorotą Chwieduk i opiekunem Koła Naukowego Energetyków dr Wojciechem Bujalskim, wręczyli nagrody wszystkim prelegentom i najbardziej aktywnym członkom publiczności, którzy bardzo licznie przybyli na Debatę.

Fundatorem nagród dla uczestników Debaty była spółka PGE EJ 1. Patronami medialnymi wydarzenia zostali: portal Energia i My, portal dlaStudenta.pl, portal nuclear.pl oraz portal wysokienapiecie.pl, a także magazyn studencki „To zależy”. Całą debatę relacjonowała Studencka Telewizja Internetowa TVPW.

Źródło: matriały organizatorów
Facebook