Poznaj atom

Czeski rząd zdecydował o przyszłości energetyki jądrowej

Poniedziałek 08 czerwca 2015

Czeski rząd zatwierdził w ubiegłą środę krajowy plan działania na rzecz długoterminowej przyszłości energii jądrowej, w tym plany budowy nowych bloków jądrowych w elektrowniach Temelin i Dukovany.

Jak wynika z informacji czeskiego rządu Krajowy Plan Działań na Rzecz Rozwoju Energetyki Jądrowej zakłada budowę przynajmniej jednego nowego bloku jądrowego w Dukovanach i Temelinie. Jednocześnie według założeń czeskiego rządu w dłuższej perspektywie w obu elektrowniach mogą powstać łącznie cztery nowe bloki.

Priorytetowa ma być inwestycja w Dukovanach gdzie pierwszy z czterech pracujących tam reaktorów ma być wyłączony w 2035 roku.

Zgodnie z założeniami czeskiego rządu, CEZ ma utworzyć spółkę zależną, która zajmie się przygotowaniem budowy oraz zbada możliwości finansowania inwestycji w nowe bloki jądrowe. Ostateczna zgoda na budowę pierwszego z nowych reaktorów może zapaść jednak dopiero w 2025 roku.

Źródło: CIRE.PL

Zdjęcie: www.cez.cz
Facebook