Poznaj atom

Central & Eastern Europe Nuclear New Build Congress 2014 w Ożarowie Mazowieckim

Poniedziałek 03 listopada 2014

W dniach 21-22 października 2014 r. odbyła się w Ożarowie Mazowieckim konferencja Central & Eastern Europe New Build Congress 2014.

Wydarzenie zgromadziło znaczną ilość przedstawicieli energetyki jądrowej, głównie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Polski, Litwy, Czech, Rumunii, Słowenii, Bułgarii, Białorusi, Węgier), agencji MAEA, Euratom oraz licznych przedstawicieli światowego przemysłu jądrowego. Celem organizowanego wydarzenia była prezentacja aktualnego stanu rozwoju projektów jądrowych w poszczególnych państwach regionu oraz wzajemna wymiana doświadczeń w tym zakresie.

Zbigniew Kubacki, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, otworzył konferencję oraz zaprezentował status polskiego programu jądrowego. W szczególności został omówiony bieżący stan realizacji prac oraz najbliższe planowane działania w sferze edukacji oraz komunikacji społecznej.

Marcin Zagrajek, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego Polskiej Agencji Atomistyki, omówił z kolei zadania do których realizacji, w ramach wdrażania w Polsce energetyki jądrowej, zobowiązany jest regulator, czyli PAA.

Profesor Grzegorz Wrochna, Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych, zaprezentował stan polskich ośrodków naukowo-badawczych w ramach rozwoju sektora R+D dla polskiego programu jądrowego.

W ramach konferencji zorganizowano również panele dyskusyjne, które posłużyły do wymiany informacji i opinii o najlepszych praktykach wypracowanych w światowej energetyce jądrowej.

Facebook