Poznaj atom

Atomowe gminy wymieniają się doświadczeniami

Czwartek 23 sierpnia 2012

21 sierpnia br. z inicjatywy wójta gminy Gniewino Zbigniewa Walczaka odbyła się konferencja Doświadczenia samorządów i społeczności lokalnych związane z lokalizacją elektrowni jądrowych. W seminarium, którego celem było przekazanie dobrych praktyk, udział wzięli przedstawiciele resortu gospodarki, członkowie Zrzeszenia Europejskich Gmin z Obiektami Jądrowymi (GMF), przedstawiciele lokalnych władz oraz przedsiębiorcy. Partnerem merytorycznym spotkania było Ministerstwo Gospodarki.

Andrzej Chwas, reprezentujący Ministerstwo Gospodarki przedstawił powody, dla których rząd zdecydował się na inwestycję w energetykę jądrową. - Rosnące zapotrzebowanie polskiej gospodarki na energię elektryczną, dywersyfikacja dostaw energii oraz konieczność redukcji emisji CO2 zmusza nas do poszukiwania czystej i wydajnej energii, a taką z całą pewnością jest ta pochodząca z atomu – mówił Andrzej Chwas.

Zaznaczył również jak ważna dla Ministerstwa Gospodarki jest kwestia zapewnienia społeczeństwu solidnej wiedzy w zakresie energetyki jądrowej i dobrej współpracy z samorządami - Z badań przeprowadzonych na potrzeby resortu wynika, że Polacy dość nisko oceniają swoją wiedzę w tym temacie. Aż 94 % naszych rodaków oczekuje od rządu kampanii informacyjnej, która pomoże im zdobyć pełne, rzetelne i najbardziej aktualne informacje na ten temat.

W seminarium udział wzięli liczni przedstawiciele zagranicznych gmin, na terenie których zlokalizowane są elektrownie jądrowe. Podczas swojej prezentacji Alfons Garcia – burmistrz hiszpańskiego Vandellos poruszył kwestie związanych z rozwojem oraz problemami, z którymi borykają się gminy.

- Nam się udało. Dzięki elektrowni jaka powstała na terenie naszej gminy bezrobocie jest niemal 2,5 razy mniejsze niż średni wskaźnik dla całego kraju, który wynosi około 25 proc. Uważam, że decyzje, nawet te wzbudzające tak dużo kontrowersji powinny być podejmowane z myślą o mieszkańcach, o poziomie ich życia oraz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie gminy – podkreślił Garcia.

Elektrownia jądrowa to również źródło dużych zysków dla gmin. - Dzięki tym środkom mogą one rozwijać infrastrukturę, inwestycje w edukację oraz myśleć śmiało o przyszłości mieszkańców – zaznaczył Jaap Gelok burmistrz holenderskiej gminy Borsele, która na swoich terenach gości jedyną holenderską elektrownię jądrową.

W trakcie seminarium poruszono również kwestie bezpieczeństwa mieszkańców gmin, na terenie których znajdują się elektrownie jądrowe.

W opinii Philipa Mödinga, przedstawiciela zrzeszenia GMF, kwestie te są kluczowe dla dalszego rozwoju energetyki jądrowej – Nie można dopuścić do tego, aby kiedykolwiek w przyszłości doszło do kolejnej awarii na skalę tej jaka miała miejsce w Czarnobylu. Jestem jednak przekonany, że współczesne reaktory, dzięki ich zaawansowaniu technologicznemu oraz najwyższym standardom bezpieczeństwa, jakie muszą spełnić pozwalają nam spać spokojnie bez obaw o nasze zdrowie – dodaje Philip Möding.

Wyraził on również nadzieję, że już w niedługim czasie wśród członków Zrzeszenia Europejskich Gmin z Obiektami Jądrowymi znajdzie się także Gmina Gniewino.

W trakcie konferencji, uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się, jak elektrownia jądrowa wpływa na gospodarkę i atrakcyjność turystyczną gminy. Ostatni aspekt jest szczególnie istotny dla nadmorskich lokalizacji. Goście z GMF, na przykładzie swoich miejscowości pokazali, że elektrownia w żaden sposób nie przeszkadza wypoczywającym. Wręcz przeciwnie – przy zaangażowaniu władz oraz odpowiedniej współpracy z operatorem przy rozwoju lokalnej infrastruktury, może wpłynąć pozytywnie na walory wypoczynkowe regionu. Co więcej, sama może stać się unikalną na skalę kraju atrakcją turystyczną.

***

Zrzeszenie Europejskich Gmin z Obiektami Jądrowymi (GMF) jest organizacją pozarządową skupiającą europejskie gminy posiadające na swoim terenie obiekty jądrowe. Jej główne cele to: zabieranie głosu w imieniu członków we wszystkich dyskusjach na forum Unii Europejskiej dotyczących energetyki jądrowej, wzajemna wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy gminami w sferze gospodarki, obrony cywilnej i ochrony środowiska. Obecnie Zrzeszenie posiada ok. 120 członków z 13 krajów.

Facebook