Poznaj atom

Atom, węgiel czy OZE? Jakiej energetyki chcą w Polsce młodzi ludzie?

Piątek 06 czerwca 2014

Polityka energetyczna niewątpliwie wpływać będzie w kolejnych latach na wiele kwestii dotyczących polskiej gospodarki, przemysłu czy choćby budżetów zwykłych obywateli. W mediach prezentowane są różne spojrzenia na przyszły miks energetyczny naszego państwa, argumentowane kwestiami środowiskowymi, gospodarczymi czy też relacjami międzynarodowymi, wśród których trudno jest wybrać jedno najlepsze rozwiązanie. Efekty tego wyboru nie pozostaną jednak bez wpływu na życie dzisiejszego młodego pokolenia.

Jak zatem młodzi ludzie chcą widzieć energetykę w naszym kraju? Jakie są według nich proponowane źródła energii oraz jak do tego ma się aspekt ekonomiczny produkcji prądu?

W celu odpowiedzi na te pytania została przeprowadzona ankieta, która polegała na uszeregowaniu przez ankietowanych źródeł energii elektrycznej, które powinny być według nich rozwijane w Polsce. To samo pytanie zostało zadane powtórnie po podaniu orientacyjnych kosztów wytwarzania energii z poszczególnych źródeł.

Z ankiet wynika, że młodzi ludzie chcieliby z pewnością nowych mocy związanych z zieloną energetyką, jednak wysokie koszty, w porównaniu z konwencjonalną energetyką, ograniczają poparcie dla rozwoju OZE. Według młodych ludzi, najlepszy byłby miks energetyczny podobny do zaproponowanego w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku, oparty nadal w dużej części na węglu, ale również z 30 proc. udziałem energetyki jądrowej oraz około 15 proc. udziałem energii odnawialnej. Wysoki udział energetyki gazowej jest najprawdopodobniej spowodowany nadziejami wśród młodych ludzi dotyczących gazu łupkowego.

W badaniu brali udział w sporej grupie (52 na 123 odpowiedzi) studenci kierunków związanych z energetyką.

Po pominięciu studentów kierunków związanych z energetyką, ankietowani w pytaniu wstępnym jako dział energetyki, który powinien być najmniej rozwijany, wskazywali najczęściej energetykę węglową.

Najczęściej podawanym kryterium dotyczącym oceny źródeł była cena, stabilność dostaw oraz bezpieczeństwo energetyczne. Świadczy to o tym, że wśród młodych nacisk na ekologię nie jest kluczową sprawą. Energia elektryczna według nich ma przede wszystkim być tania oraz gwarantować Polsce możliwie najwyższe bezpieczeństwo energetyczne. Istotność ceny widać doskonale w znacznym wzroście odpowiedzi wskazujących na energetykę węglową, jako pierwszą opcję po podaniu szacunkowych kosztów wejścia nowych mocy.

Osoby biorące udział w badaniu w dużej mierze są świadome potencjału poszczególnych źródeł energii i w wielu przypadkach nie zmieniły preferencji wyboru optymalnego miksu energetycznego. Dostrzegają one konieczność dywersyfikacji paliw do produkcji energii elektrycznej i przyszłość polskiej energetyki upatrują w elektrowniach jądrowych. Należy się spodziewać, że przy zmianie kosztów wytwarzania energii elektrycznej, tendencje te się zmienią, zwłaszcza przy dynamicznym rozwoju fotowoltaiki oraz turbin wiatrowych.

Tekst powstał w ramach Akademii Energii, projektu edukacyjnego zainicjowanego w 2012 r. przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi. Biorą w nim udział osoby pasjonujące się energetyką, które z tą branżą wiążą swoją przyszłość zawodową. Adresatami programu są studenci i absolwenci uczelni wyższych, kierunków ekonomii, prawa, finansów oraz uczelni technicznych, którzy mają nie więcej niż 26 lat.

Żródło: wnp.pl
Facebook