Poznaj atom

"Energetyka jądrowa w Centrum Europy" - debata PISM z okazji promocji Raportu "Energetyka jądrowa w Polsce"

Wtorek 30 września 2014

Dyskusja o tym, czy budować elektrownię jądrową w Polsce toczy się od wielu lat. Obecnie jednak Program polskiej energetyki jądrowej wkracza w decydującą fazę, a nowa polityka energetyczna Polski zakłada rozwój tej technologii. Dlatego, najwyższy czas skoncentrować się nie na tym czy, ale jak najlepiej wykorzystać energetykę jądrową w Polsce. I o tym własnie dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej Polski Instytut Spraw Międzynarodowych z okazji promocji Raportu "Energetyka jądrowa w Polsce".

Debatę rozpoczęły autorki Raportu: Aleksandra Gawlikowska – Fyk, Kierownik projektu Energia oraz Zuzanna Nowak – analityk, z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. „Innowacje są siła napędową energetyki jądrowej i stanowią gwarancję jej ciągłego rozwoju Forma i skala realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej zależeć będą w dużej mierze od wypracowana efektywnego partnerstwa między najważniejszymi podmiotami - twórcami innowacji: ośrodkami badawczo-naukowymi, takimi jak instytuty czy uniwersytety, a także przedstawicielami przemysłu jądrowego i organami i urzędami publicznymi” – podkreślała Aleksandra Gawlikowska – Fyk.

Słowa Marii Skłodowskiej – Curie przypomniała z kolei Zuzanna Nowak: "Niczego w życiu nie należy się bać, należy to zrozumieć. Dlatego, pomyślna realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej wymaga połączenia wysiłków nauki oraz przemysłu. Potrzeba także odważnych przywódców politycznych oraz zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego gotowego do zabrania głosu i dzielącego się swoimi przemyśleniami oraz obawami.

„Polacy niestety nie wierzą we własne siły. Zbyt często słychać tego rodzaju obawy o możliwości Polaków i o nasze talenty techniczne i organizacyjne. chcę wyraźnie podkreśłić, że jesteśmy w stanie wybudować elektrownię jądrową i ją bezpiecznie eksploatować. - mówił Zbigniew Kubacki - Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki. Udowadnialiśmy to wielokrotnie, że jesteśmy w stanie dobrze radzić sobie z wymagającymi, technicznymi dziedzinami i projektami. Mamy utalentowanych i przedsiębiorczych ludzi, młodzi naukowcy są nagradzani w międzynarodowych konkursach. W ostatnich latach mieliśmy również sporo sukcesów w rozwoju naszej infrastruktury jak na przykład budowa dróg i autostrad, rozwój miast, budowa elektrowni w Bełchatowie i Kozienicach etc., które z krajowej perspektywy nie są należycie doceniane”. Jego zdaniem, trudno polemizować ze wskazanymi w raporcie kierunkami i resort z pewnością będzie z dokumentu korzystać.

Z kolei zdaniem szefa Narodowego Centrum Badań Jądrowych, prof. Grzegorza Wrochny być może warto usystematyzować dalszą debatę publiczną na wzór brytyjskiej "białej księgi" z 2008 r., która stała się mapą drogową dyskusji o nowych elektrowniach jądrowych.

Jako największe wyzwanie PISM w raporcie wskazuje na znalezienie modelu finansowania, który zagwarantuje zwrot z inwestycji, a jednocześnie nie zostanie zakwalifikowany przez KE jako pomoc publiczna. PGE wielokrotnie deklarowało, że najbardziej obiecujący wydaje się brytyjski model tzw. kontraktu różnicowego, który KE prawdopodobnie wkrótce zatwierdzi. Kontrakt taki to w uproszczeniu zapewnienie wytwórcy, że będzie osiągał przychód na ustalonej cenie, sprzedając jednocześnie energię na wolnym rynku. Gdy cena rynkowa jest niższa, wytwórcy dopłaca rząd; gdy jest wyższa - producent zwraca nadwyżkę.

"To uczciwe postawienie sprawy społeczeństwu. Na pewno KE zażąda transparentności pomocy publicznej, koszt atomu będzie widoczny i weryfikowalny" - ocenił Marcin Ciepliński. Do końca roku PGE chce przedstawić rządowi warianty wsparcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej z budżetu państwa. Bez tego trudno sobie wyobrazić tę inwestycję.

W debacie wzięli udział:
- Aleksandra Gawlikowska - Fyk - PISM
- Zuzanna Nowak - PISM
- Grzegorz Wrochna - NCBJ
- Zbigniew Kubacki - Ministerstwo Gospodarki
- Marcin Ciepliński - PGE S.A.
Spotkanie poprowadziła Katarzyna Karpa - Świderek - dziennikarka TVN24 Biznes i Świat.


Foto: PISM/Jadwiga Winiarska


Facebook