Poznaj atom

„Jądrowa” Międzynarodowa Szkoła Letnia

Piątek 11 maja 2012

Zainteresowanie licealistów i studentów rozwojem kariery w kierunku energetyki jądrowej jest coraz większe. Nic dziwnego, skoro sama dziedzina znajduje się na krótkiej liście najbardziej perspektywicznych branż, natomiast na uczelniach i w ośrodkach naukowych w całym kraju powstają coraz to nowe projekty oferujące młodym ludziom możliwość poszerzenia swej wiedzy, a przede wszystkim – zgromadzenia niezapomnianych, ciekawych doświadczeń.

Już po raz drugi w ramach programu LLP/Erasmus Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej organizuje Międzynarodową Szkołę Letnią, której celem jest integracja i wymiana wiedzy europejskich środowisk akademickich w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji elektrowni jądrowych. W ramach podnoszenia kwalifikacji absolwentów uczelni technicznych od 2 do 13 września 2012 r. w Trnavie na Słowacji, zostanie zorganizowany dziesięciodniowy cykl zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów z Polski, Czech oraz Słowacji. Będzie on obejmował wszystkie formy kształcenia tj. wykłady, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe i warsztaty praktyczne.

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:
http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~szkolaletnia/index2011.html

Facebook