Polityka prywatności

1. Korzystając z serwisu akceptuje Pani/Pan zasady niniejszej Polityki prywatności serwisu.
2. Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:
• informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie,
• informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu, tj.:
- informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
- pliki „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego serwis (np. komputer, smartfon).
3. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:
• administrowania serwerami i serwisem,
• zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu,
• zapewnienia świadczenia Pani/Panu określonych usług,
• celów statystycznych.
4. Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów:
• ułatwienia Pani/Panu korzystania z serwisu i dopasowania go do Pani/Pana potrzeb,
• zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji,
• tworzenia statystyk serwisu, które umożliwią poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój serwisu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek).
Pliki „cookies” mogą zawierać informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu.
5. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na Pani/Pana urządzeniu.
6. Posiada Pani/Pan możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
7. ME dokłada należytej staranności, aby chronić Pani/Pana dane w związku z korzystaniem z serwisu. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych, z usług których korzysta ME, lub serwisów, do których zamieszcza linki. Zachęcamy więc do zapoznania się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.
8. ME, mając świadomość ponoszonej odpowiedzialności za ochronę danych osobowych powierzonych nam przez Panią/Pana, traktuje kwestie bezpieczeństwa z najwyższą starannością, dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu ME stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności serwisu.
9. ME przetwarzając Pani/Pana dane przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
12. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• ograniczenia ich przetwarzania,
• przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu.
17. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany w pkt. 19, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).
18. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
19. Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych:
• administratorem danych osobowych jest Minister Energii, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522, Warszawa
• Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@me.gov.pl .
20. W przypadku zmiany Polityki prywatności serwisu, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na poniższej podstronie.
Facebook