Materiały dla prasy

Treść Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) ogłoszona w Monitorze Polskim

Wtorek 01 lipca 2014

W Monitorze Polskim z 24 czerwca 2014 (poz. 502) opublikowana została Uchwała Nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą „Program polskiej energetyki jądrowej” wraz z załącznikiem stanowiącym treść Programu.

Uchwała Rady Ministrów ustala okres realizacji PPEJ na lata 2014-2030, a jego realizację powierzono ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Opublikowana treść PPEJ dostępna tutaj
Facebook