Materiały dla prasy

Poznaj Atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią

Czwartek 29 marca 2012

Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło 29 marca 2012 r. dwuletnią, ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną na temat energetyki jądrowej. Badania przeprowadzone przez MillwardBrown SMG/KRC na zlecenie resortu pokazują, że takich działań oczekuje aż 94 proc. Polaków. Blisko 60 proc. z nas ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej zaledwie jako dostateczną lub niżej. Jednocześnie zaledwie 6 proc. respondentów uważa, że temat budowy tego rodzaju elektrowni w Polsce jest nieważny.

Oceniając stan swojej wiedzy na temat energetyki jądrowej Polacy wystawiają sobie trójkę. Są jednak skłonni to zmienić - zdecydowana większość uważa, że konieczna jest rzetelna kampania informacyjna dotycząca energetyki jądrowej. Polacy zainteresowani są w szczególności bezpieczeństwem energetyki jądrowej, kwestiami związanymi ze składowaniem odpadów, a także wpływem elektrowni na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. Na te pytania, a także na wiele innych, odpowie kampania Ministerstwa Gospodarki.

- Zależy nam na tym, aby pierwsza polska elektrownia jądrowa powstała przy aprobacie polskiego społeczeństwa. Jednak, aby było to możliwe, Polacy muszą mieć dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji na temat tego przedsięwzięcia. Kampania ma pomóc taką wiedzę uzyskać. Zgodnie z jej hasłem, chcemy rozmawiać o Polsce z energią – wyjaśnia Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska.

Celem MG jest, aby rzetelne informacje na temat energetyki jądrowej dotarły do jak największej grupy Polaków. W kampanii wykorzystany zostanie szeroki wachlarz środków komunikowania się ze społeczeństwem: telewizja, radio, Internet, prasa drukowana. Kanały komunikacji będą dopasowane do charakterystyki wybranych grup oraz zdiagnozowanych w badaniach deficytów wiedzy.

Jednym z założeń kampanii jest, by pokazując nieznane większości z nas, a jednocześnie bardzo ciekawe fakty na temat energetyki jądrowej, zaintrygować Polaków i zachęcić ich do dalszego poszukiwania nowych informacji. Miejscem, które umożliwi znalezienie odpowiedzi na nurtujące pytania, jest dedykowany kampanii portal internetowy www.poznajatom.pl. Internauci będą mieli również możliwość prowadzenia dyskusji na forum oraz profilu kampanii utworzonym na jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych.

- Chcemy, aby nasza kampania miała charakter żywego dialogu ze społeczeństwem. Pragniemy poznać obawy Polaków i rozwiać mity na temat energetyki jądrowej. Wierzymy, że kiedy Polacy dowiedzą się więcej na jej temat, przestanie ona budzić tak duże emocje – przekonuje wiceminister Hanna Trojanowska.

Bardzo ważnym elementem kampanii, na który Ministerstwo Gospodarki zwraca szczególną uwagę, będą działania skierowane do społeczności lokalnych. W trakcie konsultacji mieszkańcy terenów, na których może zostać zlokalizowana pierwsza polska elektrownia jądrowa, będą mieli okazję spotkać się z niezależnymi ekspertami, którzy przedstawią korzyści i potencjalne zagrożenia z tym związane. Umożliwi to nie tylko rozpoczęcie dialogu, ale także dogłębne poznanie oczekiwań i nastawienia społeczności lokalnych do energetyki jądrowej.

Ze względu na merytoryczny charakter kampanii i troskę o to, aby przekazywana Polakom wiedza był rzetelna i aktualna, wraz ze startem kampanii zainauguruje swoją działalność również Koalicja ekspertów na rzecz energetyki jądrowej. Wśród nich znajdą się przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w kraju, które od lat prowadzą badania w zakresie energetyki jądrowej, a także uczestniczą w międzynarodowych projektach mających na celu rozwój tej dziedziny.

Całościowy koszt kampanii wyniesie 18.286.414 zł brutto.
 

Facebook