Materiały dla prasy

Ministerstwo Gospodarki o kształceniu kadr dla energetyki jądrowej

Czwartek 06 marca 2014

Ministerstwo Gospodarki na swojej stronie internetowej Bezpieczeństwo gospodarcze/Energetyka jądrowa uruchomiło nową zakładkę Kształcenie kadr. Znajdują się tam m.in. informacje na temat studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych, prowadzonych w Polsce w obszarze związanym z energetyką jądrową.

W zakładce zamieszczane są także aktualne wydarzenia, przykłady dobrych praktyk, materiały edukacyjne oraz informacje o instytucjach, mających kluczowe znaczenie w procesie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej.

Zachęcamy do odwiedzin!

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka+jadrowa/Ksztalcenie+kadr
Facebook