Materiały dla prasy

I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Czwartek 03 kwietnia 2014

- Energetyka jądrowa to nie tylko budowa samej elektrowni, ale przede wszystkim właściwe przygotowanie kadr technicznych niezbędnych dla zapewnienia wiedzy eksperckiej – powiedział wicepremier Janusz Piechociński podczas I Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej. Spotkanie odbyło się 2 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wicepremier podkreślił znaczenie współpracy z sektorem naukowym dla rozwoju polskiej energetyki jądrowej. W jego opinii wiedza ekspercka jest niezbędna m.in. do określenia warunków technicznych dla budowy obiektów, udziału w procesie inwestycyjnym oraz długoterminowej eksploatacji elektrowni. – Dzięki budowie zaplecza naukowego i przemysłowego rozwinięta zostanie nowa branża, w której zatrudnienie znajdą specjaliści o najwyższych kwalifikacjach – dodał.

Wicepremier podkreślił także konieczność zwiększenia produkcji energii w wyniku jej rosnącego rocznego zużycia. Przypomniał, że eksperci prognozują wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w 2030 r. o ok. 36 proc. w stosunku do 2010 roku. – Obok nowych wysokosprawnych elektrowni węglowych, będziemy potrzebować również mocy z innych źródeł: jądrowych, gazowych i odnawialnych – poinformował.

Podsekretarz Stanu MG Hanna Trojanowska dodała z kolei, że Ministerstwo Gospodarki prowadzi otwartą dyskusję na temat przyszłości energetyki jądrowej w Polsce. - Dotyczy to prac nad przygotowaniem planu zasobów ludzkich i systemu kształcenia kadr – dodała. Wiceminister Trojanowska podkreśliła także rolę edukacji na potrzeby przyszłych kadr w energetyce jądrowej. - Ministerstwo Gospodarki z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozpoczęło już proces zmian w programach i pomocach edukacyjnych – poinformowała.

***


W Edukacyjnym Forum Energetyki Jądrowej uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk oraz reprezentanci kuratoriów oświaty i dyrektorzy instytucji zaangażowanych w realizację projektu jądrowego.

Materiały do pobrania
Facebook