Aktualności

Polsko-brytyjskie rozmowy ekspertów z branży jądrowej w Londynie

Wtorek 15 maja 2018

Realizacja projektów jądrowych w Wielkiej Brytanii oraz rozwój reaktorów HTR to główne tematy rozmów Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej ME Józefa Sobolewskiego w Londynie, podczas wizyty 10-11 maja 2018 r. Przedstawiciel resortu energii spotkał się z reprezentantami Ministerstwa Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej Wielkiej Brytanii (Business, Energy and Industrial Strategy) oraz z ekspertami z National Nuclear Labolatory.

Tematy rozmów
W trakcie spotkania w brytyjskim resorcie odpowiedzialnym na sprawy energetyczne rozmawiano m.in. o stanie realizacji projektów jądrowych w Wielkiej Brytanii, a także o kształcie stosunków Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą Euratom i jej państwami członkowskimi po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. Dyskutowano również o możliwościach polsko-brytyjskiej współpracy w obszarze jądrowym (w tym naukowo-badawczej) oraz zaangażowaniu polskich dostawców w realizowane i planowane w Wielkiej Brytanii projekty jądrowe (m.in. Hinkey Point C, Sizewell i Bradwell). Tematem rozmów było także miejsce energetyki jądrowej w polityce klimatyczno-energetycznej i naukowo-badawczej UE oraz nowy budżet UE na lata 2021-27 (Multiannual Financial Framework MFF), którego projekt został opublikowany 2 maja.

Miks energetyczny Wielkiej Brytanii
Energia jądrowa, obok odnawialnych źródeł energii, pozostaje dla Wielskiej Brytanii kluczowym elementem strategii redukcji emisji CO2 o 80% do roku 2050. Kraj ten opanował pełny cykl paliwowy, w tym wzbogacanie uranu i przerób wypalonego paliwa i jest samowystarczalny pod względem zaopatrzenia w paliwo jądrowe oraz postępowania z odpadami promieniotwórczymi.

Współpraca przedsiębiorstw z sektora jądrowego
W listopadzie 2017 r. Ministerstwo Energii wraz z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce zorganizowało konferencję z udziałem polskich i brytyjskich przedsiębiorstw zainteresowanych budowaniem kompetencji w zakresie współpracy z przemysłem jądrowym. W ramach wydarzenia przedstawiciele 40 polskich przedsiębiorstw, izb gospodarczych i ośrodków naukowych spotkali się z brytyjskimi przedsiębiorstwami sektora jądrowego, zaproszonymi przez Nuclear Industry Association.

Energetyka jądrowa w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii pracuje obecnie 15 bloków jądrowych, które wytwarzają ok. 20% energii elektrycznej w kraju. Polityka energetyczna Wielkiej Brytanii z 2015 r. zakłada możliwość redukcji udziału węgla w produkcji energii elektrycznej, budowę nowych gazowych bloków energetycznych oraz zwiększenie udziału energii jądrowej w bilansie energetycznym.

Facebook