Aktualności

Polskie firmy zaprezentują się na światowej wystawie jądrowej w Paryżu

Wtorek 26 czerwca 2018

Możliwości technologiczne polskich firm i ośrodków naukowych w zakresie energetyki jądrowej będzie można poznać na światowej wystawie przemysłu jądrowego World Nuclear Exhibition, która odbędzie się w dniach 26–28 czerwca 2018 r. w Paryżu.

Wsparcie dla polskich firm z sektora jądrowego
„Wzorem innych branż zaawansowanych technologii, także w sektorze jądrowym, nasz kraj ma wiele do zaoferowania. Możliwe jest głębsze włączenie naszych podmiotów w międzynarodowe łańcuchy dostaw tej branży” – poinformował Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii Józef Sobolewski. Resort energii dąży do jak najszerszego wykorzystania potencjału polskich przedsiębiorstw przy realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, dlatego wspiera rodzime przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej.

W ostatnich kilku latach, z inicjatywy ME, zorganizowano szereg misji gospodarczych do krajów posiadających zaawansowany przemysł jądrowy oraz giełdy kooperacyjne w Polsce. Katalog „Polish Industry for Nuclear Energy”, prezentujący możliwości technologiczne polskich przedsiębiorstw w zakresie energetyki jądrowej, jest udostępniany we wszystkich polskich ambasadach w ramach promocji polskiego przemysłu.

Doświadczenie jądrowe polskich przedsiębiorstw
Polskie przedsiębiorstwa posiadają już w swoim portfolio realizację projektów dla zagranicznych elektrowni. Praktycznie w każdym kraju UE odnotowano udział naszych firm w trakcie budowy, eksploatacji czy remontach obiektów cywilnej energetyki jądrowej. Polskie firmy dostarczały komponenty dla lokalnych elektrowni jądrowych również poza Europą, do Japonii, Rosji, Indii, Kanady czy Meksyku.

Polskie stoisko
Wzorem poprzedniej edycji polskie stoisko na światowej wystanie jądrowej zostało zorganizowane przez Ministerstwo Energii, przy wsparciu Ambasady RP w Paryżu oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Na naszym stoisku (7-K23) swoją ofertę technologiczną zaprezentują następujące firmy i instytucje: APS Energia, Energoprojekt Katowice, Famet, Gambit Lubawka, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Spetech, Rockfin i Wakmet.

World Nuclear Exhibition
World Nuclear Exhibition to największe w Europie, oraz jedno z największych na świecie, wydarzeń targowych sektora jądrowego. Wystawa odbywa się co dwa lata. Poprzednia edycja 2016 zgromadziła blisko 700 wystawców i 10 000 gości. Pomimo faktu, że targi odbywają się we Francji, blisko połowa gości i wystawców to podmioty zagraniczne. W ramach targów organizowane są liczne seminaria i panele dyskusyjne, które w tym roku skoncentrowane będą wokół aktualnych trendów sektora: digitalizacja, reaktory IV generacji czy SMR (małe reaktory modułowe).
Facebook