Aktualności

62. Konferencja Generalna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Czwartek 20 września 2018

Polska delegacja uczestniczy w 62. Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), która odbywa się w dniach 17-21 września 2018 r. w Wiedniu. W corocznej konferencji biorą udział wysocy przedstawiciele władz 170 krajów członkowskich. W składzie polskiej delegacji jest Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Przybycin oraz Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii Józef Sobolewski.

Konferencji Generalnej towarzyszy seminarium „Nuclear Technology for Climate: Mitigation, Monitoring and Adaptation”, poświęcone roli energetyki jądrowej w walce ze zmianami klimatu. Dyrektor Józef Sobolewski w trakcie wystąpienia na tym forum podkreślił, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce pozwoli nam wypełnić zobowiązania w zakresie ochrony klimatu, bo jako zeroemisyjne źródło energii, przyczyni się do redukcji emisji CO2  w polskim sektorze energetycznym. Atom pomoże także wypełnić lukę po starzejących się elektrowniach węglowych, co jest kluczowe przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej opublikowała raport „Climate Change and Nuclear Power 2018”, który zawiera najnowsze informacje naukowe i analizy dotyczące związku między produkcją energii i zmianami klimatycznymi. MAEA zauważa, że około 70% energii elektrycznej na świecie jest obecnie produkowane przez spalanie paliw kopalnych. Aby zrealizować cele klimatyczne 80% energii elektrycznej do roku 2050 będzie musiało pochodzić ze źródeł niskoemisyjnych. MAEA szacuje, że w latach 1970-2015 elektrownie jądrowe pozwoliły uniknąć emisji około 68 gigaton (miliardów ton) CO2.

Facebook